WILLIAM HEarn

 

Cette pharmacie a existÚ de 1868 Ó 1880 environ.

 

Source: Ottawa Citizen Almanac, Ottawa Citizen, Ottawa, 1868, p.x.

RETOUR